Bestyrelse

Oldermand Peder Arnt
Bisidder Alex Jessen
Bisidder Kennet Hansen
Bisidder Palle Lang Christensen
Bisidder Niels Frandsen
Laugsskriver Flemming Rasmussen

Suppleanter

Peter Colliander Larsen
Ingo Hellum

Administration

Rene Michael Elling
Merethe Jansen

 

Fundats for Københavns Slagterlaugs Fond

Klik her for at hente  fundatsen