Cookies

På vores hjemmeside benytter vi cookies for at indsamle oplysninger om dit besøg samt gøre hjemmesiden mere overskuelig og brugervenlig. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger, bør du slette dine cookies.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer og huske dine indstillinger til når du kommer tilbage til hjemmesiden. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus eller lignende.

Cookies på denne hjemmeside

Hjemmesiden indeholder førsteparts cookies fra CMS systemet bag hjemmesiden (Joomla) for at få hjemmesiden til at fungere optimalt. Derudover indeholder hjemmesiden tredjeparts cookies fra Google Analytics, som benyttes til at analysere og måle trafikken på hjemmesiden.

Sletning af cookies

Ønsker du ikke, at der gemmes cookies fra denne hjemmeside, så kan du i de fleste browsere under avancerede indstillinger vælge, at du for dette domæne ønsker at blokere cookies. Procedurerne for dette varierer, så der bør du undersøge mulighederne for lige netop din browser.

Du kan til enhver tid vælge at slette dine cookies, som er blevet gemt på din computer. Bemærk, at det dog kan have indflydelse på din oplevelse som bruger af hjemmesiden.

På nedenstående hjemmeside finder du guider til sletning af cookies i de forskellige browsere.

Guider til sletning af cookies på minecookies.org

 

Persondatapolitik 

Danmarks Ringmærkerforening har en politik for privatliv og persondata.

Foreningens dataansvar
Foreningen behandler personoplysninger og skal derfor have en privatlivspolitik.
Foreningen behandler alene personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Danmarks Ringmærkerforening er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:

Formand Henning Ettrup
Adresse: Holmevej 108b, 8270 Højbjerg
CVR: 36241942
Telefonnr.: 23409406
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.ringmaerkning.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger i form af navn, adresse, postnummer, by, tilmeldingsdato, telefonnummer, mailadresse samt evt. tillidsposter i foreningen.

Foreningen har oplysninger fra
Normalt får foreningen oplysningerne fra dig. Når foreningen får oplysning om, at du som ny ringmærker skal på kursus ol. Modtager vi oplysningerne fra Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum.

Formålet med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en legitim grund hertil.

Formål med anvendelsen af medlemsdata er til opkrævning af kontingent, udsendelse af nyhedsbreve og referater, indkaldelse til møder og kurser, levering af varer (f.eks. net) som er bestilt eller doneret samt til generel administration af din relation til Ringmærkerforeningen. Hertil kommer opfyldelse af lovkrav.

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som udøvelse af kursusaktiviteter m.v., opfyldelse af medlemspligter, herunder betaling m.v. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i en periode efter din relation til foreningen er udløbet.

Videregivelse af dine personoplysninger
Foreningen videregiver ikke personoplysninger til andre uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra dit medlemskabs ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter udmeldelse af foreningen.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig. Det gælder retten til at blive oplyst om behandlingen af data, til indsigt i egne personoplysninger, til berigtigelse, til sletning, til begrænsning af behandling, til udlevering af data i et almindeligt anvendt format og til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til foreningen. Kontaktoplysningerne finder du øverst.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Vedtaget i bestyrelsen den 29. maj 2018.