Københavns Slagterlaug har eksisteret siden 1451.

Slagterlauget i København er stadig spillevende og gør alt for at bevare fagets traditioner og fortælle nutidens unge om det gamle håndværk.
Indadtil sker det ved at vise omverdenen, at der stadig findes slagtermestre, der gør alt for at leve op til de høje traditioner Lauget havde stillet op for laugsbrødrene i 1451.

Det er jo noget af en erklæring, men alligevel gælder principperne også i dag hvor Laugsbrødre leverer et produkt af høj kvalitet.